กิจกรรมออมเงินดีๆ กับเทลส์รันเนอร์ "ธอส. รักการออมกับทีโอที" กลับมาอีกครั้งแล้วจ้า ~~
ปีนี้จะมีกติกาการร่วมโครงการแบบไหนก็ตามพี่ปิเอโร่มาดูกันเลยจ๊ะ

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สําหรับลูกค้าโครงการ ธอส. รักการออมกับทีโอที ใหม่หรือลูกค้าเก่าที่เปิดบัญชีหรือฝากเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สามารถรับสิทธิพิเศษจากโครงการ “ธอส. - รักการออม กับ ทีโอทีปี 2” ดังนี้

  •   เพียงเปิดบัญชีใหม่ 50 บาท รับไอเทมปี 2 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น ระยะเวลา 3 วัน แต่ไม่สามารถต่ออายุไอเทมได้ จนกว่าจะฝากเงินสะสมได้จนถึง 500 บาท หรือ 3,000 บาท จึงจะได้รับไอเทมตามเงื่อนไขต่อไป หรือ
  • เพียงเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม 500 บาท รับไอเทมปี 2 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น ระยะเวลา 7 วัน แต่ไม่สามารถต่ออายุไอเทมได้ จนกว่าจะฝากเงินสะสมได้จนถึง 3,000 บาท จึงจะได้รับไอเทมปี 2 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น ระยะเวลา 30 วัน ที่สามารถต่ออายุไอเทมเพิ่มได้ หรือ
  • เพียงเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม 3,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง รับไอเทมปี 2 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น ระยะเวลา 30 วัน หรือ
  • เพียงเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม 10,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง รับไอเทมปี 1 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น และไอเทมปี2 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น รวม 8 ชิ้น ระยะเวลา 30 วัน หรือ
  • เพียงเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม 30,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง รับไอเทมปี1 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น และไอเทมปี2 ครบชุดทั้ง 4 ชิ้น รวม 8 ชิ้น ระยะเวลา 365 วัน
  หมายเหตุ 1 : แต่ละบัญชีมีโอกาสได้รับไอเทมปีที่ 2 ระยะเวลา 3 วัน และ 7 วันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  หมายเหตุ 2 : เฉพาะไอเทมปีที่ 2 ระยะเวลา 3 วันเท่านั้นที่จะได้รับในรูปแบบกล่องของขวัญ ส่วนไอเทมชิ้นอื่นๆ จะสามารถพบได้ในห้องส่วนตัว
  หมายเหตุ 3 : เมื่อได้รับไอเทมใดๆ ตามกำหนดของข้อที่ 1 นี้ การฝากเงินครั้งต่อไปภายในเดือนเดียวกัน จะเป็นการต่ออายุของไอเทมแทน ยกเว้นเป็นกรณีฝากเงินสะสมครบ 500 บาท หรือ 3,000 บาท

 2. ในแต่ละเดือนที่มีรายการการฝากเงินเพิ่ม (จะฝากวันใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในเดือนนั้นเท่านั้น และไม่ใช่เดือนที่ได้รับไอเทมในข้อ 1)

  • ฝากเงินเพิ่มตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การขยายระยะเวลาของไอเทมเพิ่ม อีก 30 วัน
  • ฝากเงินเพิ่มตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การขยายระยะเวลาของไอเทมเพิ่มอีก 60 วัน
  หมายเหตุ : หากในเดือนใดมีการฝากเงินเพิ่มตามเงื่อนไขในข้อ 2 มากกว่า 1 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับ สิทธิ์การขยายระยะเวลา ตามรายการฝากเพิ่มต่อครั้งสูงสุด เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

 3. การฝากเงินเพิ่ม เพื่อการขยายระยะเวลาไอเทมตามข้อ 1 และข้อ 2 สามารถขยายระยะเวลา ไอเทมสะสม ได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 4. หากเดือนใดมีการถอนเงิน ไอเทมที่ มีอยู่ทั้งหมด จะหมดอายุทันที ทั้งนี้หากเป็นการถอนเงิน เพียง 1 ครั้ง และไม่เกิน 1,000 บาท ลูกค้าสามารถรับไอเทมได้ใหม่โดยการฝากเงินเพิ่มใหม่ตาม เงื่อนไขในข้อ 1
 5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 54 บัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับหรือขยายระยะเวลาไอเทมทั้งหมด 8 ชิ้น เพิ่ม อีก 180 วัน (โดยระยะเวลาสะสมของไอเทมทั้งหมด จะมีอายุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556) ทั้งนี้ภายใน 6 เดือน หลังรับสิทธิพิเศษหากมีการถอนเงินในบัญชีดังกล่าว สิทธิพิเศษดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที (หากเป็นการถอนเงินเพียง 1 ครั้งและไม่เกิน 1,000 บาท ลูกค้าสามารถรับไอเทมได้ใหม่ โดยการฝากเงินใหม่ ตามเงื่อนไขข้อ 1 )
 6. ณ วันที่ 15 มิถุนายน 55 บัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับหรือขยายระยะเวลาไอเทมทั้งหมด 8 ชิ้น เพิ่ม อีก 365 วัน (โดยระยะเวลาสะสมของไอเทมทั้งหมด จะมีอายุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556) ทั้งนี้หากมีการถอนเงินก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 55 สิทธิพิเศษดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที
* กติกาในข้อ 1 - 4 จะมีผลในระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
** กติกาในข้อ 4 มีผลถึงหลังจากได้สิทธิพิเศษในข้อ 5 ด้วย(หลังได้รับสิทธิพิเศษในข้อ 5 แล้ว หากถอนเงิน ไอเทมที่มีอยู่ทั้งหมดจะหมดอายุทันที)
*** สำหรับ ID ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วในโครงการปีที่ 1 เมื่อฝากเงินเพิ่มในบัญชีเดิมตามกติกาข้อ 1 ก็จะสามารถรับไอเทมได้เช่นกัน
**** หาก ID ใดที่เคยลงทะเบียน แต่ปิดบัญชีไปแล้ว สามารถโทรแจ้งขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ที่ 02-575-6777
 
 
น้องๆ สามารถ Download ไฟล์เงื่อนไขจากทาง ธอส. เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะจ๊ะ 
 
ตารางการรับไอเทม


 

ข้อมูลสาขาของธนาคาร

 1. กรุงเทพและปริมณฑล
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคเหนือ
 4. ภาคตะวันออก
 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. ภาคใต้
 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี (สำหรับน้องๆ ที่อายุยังไม่ถึง 24 ปีนะจ๊ะ)


- เอกสารสำหรับน้องๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 1. บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนหรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย
 2. กรณีที่น้องๆ ไม่มีบัตรในข้อ 1 ใช้สูติบัตรของน้องๆ และรูปถ่าย 1 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก
 4. สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อหรือคุณแม่ หรือผู้ปกครอง (เซ็นรับรองสำเนาด้วย)
- เอกสารสำหรับน้องๆ ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 1. บัตรประชาชน
ตอนน้องๆ เปิดบัญชี หากพบช่อง ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ให้ติ๊กและเซ็นชื่อกำกับด้วยนะจ๊ะ ทาง ธอส. จะได้ส่งข้อมูลบัญชีมาให้ทางพี่ๆ ปิเอโร่ได้รวดเร็วขึ้นจ้า 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการเปิดบัญชีและการฝากเงิน สามารถติดต่อที่ได้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธ.อาคารสงเคราะห์ โทร.02-645-9000

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะ ได้ออมเงิน แถมได้ไอเทมไปเล่นเกมด้วย สำหรับคนที่ไปเปิดบัญชีกับ ธอส. มาแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลย

 
ได้รับการยืนยันข้อมูลล่าสุดจาก ธอส. เมื่อ : 31-12-2012
สำหรับไอดีที่เคยเข้าร่วมโครงการของปี 1 แต่ปิดบัญชีไปแล้ว
สามารถโทรแจ้งเพื่อรับทราบวิธีเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ที่ 02-575-6777 ค่ะ