วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ร้าน 109.net จ.ชลบุรี
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557