วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
 
ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ