วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : Zit-Com อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2557
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ