วิธีการปลดบล็อค PopUp ของเว็บไซต์ TalesRunner
วิธีการปลดบล็อค PopUp ของเว็บไซต์ TalesRunner

กดแถบเมนูด้านบน " Tools > Pop-up Blocker > Pop-up Blocker Settings " ตามลำดับ ดังรูป

สำหรับ Internet Explorer 6สำหรับ Internet Explorer 7เพิ่ม "*.talesrunner.in.th" เข้าไปในช่อง และกดปุ่ม "Add" ตามลำดับดังรูป


จะได้ผลดังรูปต่อไปนี้ เท่านี้ก็แปลว่าน้องๆปลดบล็อค PopUp ของเว็บไซต์ TalesRunner เรียบร้อยแล้วจ้ากด Close ปิดได้เลยจ้า