วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่: ร้าน Sitdown Please อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทรติดต่อ: 080-07851184
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557